اسنوکر آزاد چین ؛ جنگ تمام عیار نیل رابرتسون و جک لیسوفسکی

مسابقات اسنوکر آزاد چین با همه شگفتی‌ها و افت و خیزهایش به ایستگاه پایانی رسیده‌است. این مسابقات در حالی آغاز شد که رانی اُسالیوان و مارک اَلن…

View More اسنوکر آزاد چین ؛ جنگ تمام عیار نیل رابرتسون و جک لیسوفسکی